EUROVETROCAP

Kompanija koja spada u rang vodećih svetskih proizvođača na području kozmetičke i farmaceutske ambalaže i nudi široku paletu standardnih proizvoda kao i usluge dizajna kako bi omogućio korisnicima da personaliziraju vlastite proizvode. Glavni cilj je ponuditi kupcima proizvode vrhunske kvalitete sa što je moguće kračim rokom isporuke, vrlo niskim minimalnim količinama naručivanja a sve to po konkurentnim cenama. Istraživanje, dizajn i razvoj novih proizvoda je primaran cilj već 25 godina kako bi se pratili novi zahtevi kvaliteta i modni trendovi na tržištu. Tokom 2007. godine pojačana svest o potrebi održivog razvoja dovela je do znatnih ulaganja u obnovljive izvore energije. Sa zadovoljstvom možemo obavestiti sve naše klijente da je od februara 2008. godine sva energija potrebna za napajanje naše fabrike u Aglianu proizvedena korištenjem vlastitih solarnih panela.